mezinárodní doprava
mezinárodní doprava

SPOLEČNOST

Společnost Franck m.d. byla ve Zlíně založena na počátku roku 1999.

Základním cílem bylo dostát společnému předsevzetí zaujmout pevné místo na trhu mezinárodní dopravy, poskytovat od počátku kvalitní služby svým zákazníkům a společně s tím být seriozním partnerem pro smluvní dopravní společnosti.

Rozšiřující se rozsah činností i rozšíření počtu obchodních partnerů bereme jako doklad toho, že se nám naše práce daří a jdeme správným směrem.

Dalším cílem je pro nás uchovat si doposud projevenou důvěru i do budoucna, naši nabídku služeb rozvíjet a zkvalitňovat. Věříme, že tato snaha zajistí další rozvoj naší společnosti tak, abychom byli vždy připraveni naplnit očekávání našich současných i budoucích partnerů.